Що таке результат і як він формується

У основі результату – математичні розрахунки.

Кожна людина існує в середовищі результатів та їх формування. Ця заява може здатися сумнівною, адже люди, будинки, бізнеси, предмети декору – хіба це результати? Ми у Vymex розібралися, що будь-який матеріальний чи нематеріальний об'єкт у світі є результатом яких-небудь процесів, дій, обставин.

Наприклад, вам потрібно звести будинок. Для цього ви купуєте землю з усією документацією, формуєте план будівництва, встановлюєте фундамент та поступово вибудовуєте цілісний обʼєкт. Але, щоб досягти результату (збудувати будинок), необхідні ресурси:

  • людські ресурси (дизайнери, будівельники, експерти з безпеки)
  • матеріальні ресурси (цегла, бетон, палі, шифер, метал)
  • нематеріальні ресурси (банківська, податкова та кадастрова облікові записи)

Зібравши докупи необхідні ресурси і в правильному порядку скомбінувавши їх, ви отримуєте готовий банк ресурсів для будівництва будинку. Але цього недостатньо – ще потрібно правильно та ефективно виконати процеси.

Побудований будинок – приклад одного з нескінченної кількості результатів, що формуються щодня навколо нас. Команда Vymex вивчила цю закономірність і наклала її на бізнес-площину, математично обґрунтувавши її працездатність.

I. Формуємо та комбінуємо ресурси: МР + НР = Ресурси.

Перша складова для формування результату – це ресурси. У системі Vymex вони поділяються на матеріальні та нематеріальні, а за характером присвоєння бувають глобальними та локальними.

Крім явних ресурсів, які спадають на думку насамперед (гроші, час, техніка), є безліч не менш важливих, без яких досягнення результату в рази ускладнюється. Ми часто не помічаємо їх у повсякденній роботі, але це не позбавляє їх значущості. Без доступів до навчальних матеріалів та облікових записів на сторонніх сервісах, без наявності логінів та паролів для вільного доступу до них результативність та ефективність виконаної роботи знижується.

У системі Vymex всі ресурси поділяються на:

  • матеріальні (комп'ютер, принтер, монітор) – можуть бути закріпленими за посадовою особою або перебувати на складі ресурсів
  • нематеріальні (паролі, логіни, облікові записи) – ресурси, призначені для зберігання, делегування та обліку доступами до корпоративних інструментів

Залежно від рівня, СО має у своєму розпорядженні матеріальні ресурси:

  • локальні – тип матеріальних ресурсів, які закріплені за посадовою особою (СО) та використовуються за призначенням;
  • глобальні – тип матеріальних ресурсів, які закріплені за підлеглим посадовцем (СО) і використовуються за призначенням, але доступні для керівних посадових осіб (I-III рівень).

Кожна людина володіє набором цих ресурсів, котрими маніпулює для отримання необхідного результату. Залежно від характеру цілей і завдань, людина використовує певний набір своїх ресурсів, за потребою залучаючи ресурси інших, і видає результат. Співробітники компанії обмінюються ресурсами між собою через поля комбінування – умовне місце та момент поєднання ресурсів з метою отримання нового результату. Комбінуються ресурси як однієї людини, так і кількох людей.

Так і формується результат компанії. З погляду співзасновників та СЕО, компанія – це також ресурс призначений для отримання результатів та досягнення поставлених цілей.

II. Створюємо та виконуємо процеси: Процеси СО + Процеси компанії = Процеси.

Рівноцінним компонентом для формування результату є процеси, які, виходячи з термінології Vymex, є зведенням загальних правил та інструкцій для співробітників/структурних одиниць щодо виконання тих чи інших дій. З їхньою допомогою ймовірність успішного досягнення цілей компанії істотно збільшується, як і ефективність використання ресурсів.

У системі Vymex існують два типи процесів:

  • Процеси СО – закріплюються за посадовцем з метою чіткого дотримання обов'язків, покладених на ту чи іншу структурну одиницю. Приклад: пошук референсів (СО – дизайнер).
  • Процеси компанії – закріплюються за структурним рівнем, у якому перебувають різні СО; однаково виконуються кожною СО. Приклад: робота з робочим календарем (для СО IV рівня).

Співробітник з керівником співпрацюють не лише над удосконаленням постійних процесів, а й над створенням та описом нових. Наприклад, якщо таргетолог тестує нову аудиторію в контексті рекламної кампанії, він отримує новий досвід, вдається до нових дій – все це вимагає фіксації.

Якщо співробітник якісно та злагоджено використовує ресурси, дотримуючись процесів своєї СО та компанії, його результати та показники будуть відповідними. Не менш важливо, щоб ці інструкції (процеси) були максимально інформативними та корисними для посадової особи. Це прерогатива СЕО, керівників напрямів та відділів, а також операційного менеджера.

III. Зосереджуємо показники та отримуємо: Результат = (Процеси + Ресурси)/2.

Як тільки процеси та ресурси сформовані, як тільки співробітник починає ефективно комбінувати ресурси та слідувати процесам, він видає результат – кінцевий чи проміжний підсумок взаємодії ресурсів у системі Vymex. Вимірюється він як якісно, так і кількісно.

Процеси та ресурси мають різну розмірність. Їх неможливо об'єктивно оцінити з погляду важливості одних стосовно інших. Тому, щоб отримати зрозумілий результат, ми знову звертаємося до математики. Саме усереднення дає розуміння того, що непорівнянні речі мають бути врівноважені. Така ж історія з результатом: об'єднавши ресурси та процеси, нам вдається усереднити їх для розуміння результату.

Допустимо, піар-менеджер (СО IV рівня) отримав завдання: опублікувати статтю на зовнішньому джерелі. Співробітник оцінює свій набір ресурсів та вибирає з них потрібні: контакт з редактором журналу, навички комунікації, ноутбук та телефон для зв'язку, навички написання піар-матеріалу, повноваження щодо затвердження статті та її редагування. Крім власних ресурсів, менеджер підключає ресурси копірайтера (написання тексту), головного маркетолога (консультації та уточнення деталей) тощо.

Після формування банку ресурсів, посадова особа розпочинає виконання завдання. Вона посилається на процеси своєї СО та компанії, тим самим дотримуючись прописаних інструкцій. Саме процеси дозволять досягти якісного результату з найвищою ймовірністю.

У підсумку, піар-стаття успішно публікується на сайті журналу, а посадовець досягає бажаного результату.

Підсумок: СЕО = результат компанії.

Компанія Vymex побудувала власну систему управління компанією. Виходячи з її постулатів, кожна компанія складається з посадових осередків – структурних одиниць (СО). Вони розташовуються по ієрархічному дереву і можуть бути на одному із чотирьох рівнів: рівень СО безпосередньо залежить від набору повноважень та обов'язків, які СЕО покладає на неї (СО I рівня). Але керівники II та III рівня також вносять пропозиції щодо структурування, формуючи повноваження та обов'язки структурних одиниць за своїми гілками/напрямами.

Що стосується дотримання процесів та ретельного виконання завдань/планів, цим займаються СО I рівня (СЕО), СО II рівня (керівники напрямів) та СО III рівня (керівники відділів). Крім керівних обов'язків щодо СО рівнями нижче, вони виконують планові завдання. Зрештою, компанія формується з результатів її структурних одиниць.

Процес взаємодії ресурсів та процесів триває так само довго, скільки існує компанія. Результати збираються воєдино і прямують ієрархічним шляхом до СО I рівня (СЕО). Саме ця посада бере на себе максимум повноважень та організаційних регалій, зокрема презентацію результату всієї компанії.